Elajo Technology Solutions är med från början till slut

Flexibilitet är en viktig del då ny teknik introduceras, därför jobbar vi med att integrera våra lösningar med kundernas verksamhet redan i idé- och designfasen. Alla verksamheter har olika förutsättningar vad gäller restvärme, utrymme, hygienkrav och styrsystem därför är det viktigt att tidigt förstå förutsättningarna för att optimera processen och hålla nere energianvändningen. För oss är kunden i fokus och en nyckel för oss är att vi jobbar i nära relation med kunden för att hitta bästa möjliga lösning. Vill ni ha hjälp eller undrar hur ni kommer igång med att torka er restprodukt för användning inom livsmedelsproduktion? Scrolla längst ner!

Idé och design

Vi är med redan i idéstadiet för att optimera designprocessen och minimera felkällor. Detta gör att vi kan hitta dom bästa lösningarna för era behov. Med våra produkter reCirculating Food Dryer för torkning av livsmedelsprodukter och Freeze Dry Unit för avvattning kan variationerna vara stora utifrån förutsättningarna hos kunderna. Krävs hög hygien? Vilka volymer krävs? Är processen kontinuerlig? Och så vidare. Utifrån dessa förutsättningar tas en lösning fram.

 

I frågan om återvinning av restflöden från Plant Based Food & Beverages kan det vara viktigt att hitta en lösning som går att implementera direkt för att komma åt de stora värdena, ekonomiska och näringsämnen, i ett torkat restflöde med livsmedelskvalitet, även om den torkade slutprodukten initialt behöver skickas till djurfoder. Dock behöver anläggningen kunna, när ni som kund är redo kunna börja växla över mot att recirkulera in i livsmedelskedjan, klara detta. reCirculating Food Dryer och Elajo Technology Solutions hjälper er igenom processen med att förverkliga strategin att gå till en cirkulär produktion och maximera värdet på restflödet.

Läs mer

Tillverkning och installation

Kvalitet och kunskap värderar vi mycket högt. Vi ställer stora krav på våra leverantörer och partners för vi vet att våra kunder kräver det bästa av oss. Elajo Technology Solutions är en del i Elajo-koncernen och detta ger oss stor tillgång till Elajo Mekaniks hela kunskap kring mekanisk tillverkning och produktion inom det mekaniska området. Genom Elajo El-och Energiteknik tar vi med oss marknadens högsta kompetenser inom el el och automation.
Detta gör Elajo Technology Solutions till en helhetsleverantör. Vi blir en naturlig och kompetent partner till våra kunder där vi i nära dialog med kunden guidar genom hela processen, från A till Ö och där vi lägger puzzlet för att låsa upp värdet till och och recirkulera restflödet.

Läs mer

Igångkörning och överlämning

Elajo Technology Solutions kvalificerade team är med vid igångkörning, utbildning och överlämnade av anläggningen så att kundens egna driftpersonal får en god och kvalificerad utbildning på hela systemet.
Givetvis finns Elajo Technology Solutions med framgent också för eventuella servicefrågor, remote-access, reservdelar eller remote-övervakning. Men, grunden i våra lösningar är att det ska vara enkla att hantera och på kort tid kunna lämnas över till kundens driftorganisation. Givetvis är Elajo Technology Solutions en långsiktig partner där vi vill vara den givna partnern när ni vill utveckla er verksamhet och inkludera fler restflöden, öka volymer eller liknade.

Läs mer

Hur kommer ni som företag ingång och torkar er restprodukt?

Elajo Technology Solutions hjälper dig genom hela processen. Från där ni befinner er idag hela vägen till att ni börjar leverera ut torkat material. Givetvis kan vi också via partners eller kontakter hjälpa till med att avsätta den torkade produkten. Allt för att ni så fort och enkelt ska komma igång och kunna ta tillvara på samtliga värden som finns i er restprodukt.

 

 

En process kan se ut enligt följande:

 

Steg 1 – Tag kontakt med Elajo Technology Solutions för en djupare förståelse om reCirculating Food Dryer. I dialog med er tittar vi på er specifika produktion vilket ger våra experter en bra lägesbild, både tekniskt och vad ni vill uppnå med ert torkade material.

 

Steg 2 – En materialanslags genomförs i vårat labb. Där efter diskuteras en lösning fram och Elajo Technology Solutions presenterar ett förslag.

 

Steg 3 – Elajo Technology Solutions tar hela projektet från beställning till överlämnande. Det innebär att vi är kravställare mot installatörer, el, rördragning, flöden osv.

 

Steg 4 – Uppstart intrimning och utbildning. Därefter lämnas anläggningen över till driftpersonalen på site. Elajo Technology Solutions finns givetvis med och stöttar och ger support efter att anläggningen är överlämnad.

 

Steg 5 – Torkning inleds och ni kan börja ta tillvara på materialets värde.

 

Steg 6 – En möjlig väg till att gradvis öka förädlingen i den torkade produkten är att inledningsvis torka till djurfoder. Torkat material har ett betydligt högre värde än ett vått. Stegvis kan man suggestivt öka förädlingsgraden genom att återanvända till livsmedel. På så sätt kan ni börja ta del av värdet i restflödet och stegvis öka värdet, ekonomiskt och näringsanvändning, och maximera då allt kan gå till livsmedelsproduktion.

 

Havrefibrer från havredrycksproduktion har ett mycket intressant och värdefullt livsmedelsinnehåll bland annat på grund av sitt höga protein-och fiberinnehåll.

Det gör materialet idealiskt för att tillverka livsmedel som:

 

 • Fiberrik Pasta
 • Fiberrika Nudlar
 • Pizzabotten
 • Pajdeg
 • Köttsubstitut
 • Proteinbars
 • Ströbröd
 • Marsipan
 • Bröd
 • Efterrätter och bakverk
 • Veganska produkter av olika slag som vegobullar, vegoburgare osv

Läs mer

Kontaktpersoner

Stefan Ekstrand

VD, Elajo Technology Solutions

+46 491-767630
+46 70-3842644
stefan.ekstrand@elajo.se

Robert Råhlin

Tillverknings-och utvecklingschef, Elajo Technology Solutions

+46 70 34 622 45
robert.rahlin@elajo.se