Elajo Technology Solutions

Elajo Technology Solutions

Elajo Technology Solutions fokus ligger på innovation och utveckling av produkter och lösningar för ett hållbart samhälle. Vi tillhandahåller miljöinnovationer som ska hjälpa samhället till ett cirkulärt tillvaratagande av resurser. Elajo Technology Solutions är ett nytt företag inom Elajo som bildades under 2017. Våra lösningar; reCirculating Food Dryer och Freeze Dry Unit är patentsökta lösningar framtagna i nära relation med Elajos kunder.

VÅRA LÖSNINGAR

VÅRA LÖSNINGAR

reCirculating Food Dryer och Freeze Dry Unit

Vi erbjuder innovativa lösningar för avvattning och torkning, med fokus på energioptimering och tillvaratagande av material. reCirculating Food Dryer passar för hygienisk torkning av exempelvis växtbaserade biprodukter, medan Freeze Dry Unit kan avvattna material utan behov av tillsatser.

Läs mer

HELHETSLEVERANTÖR

HELHETSLEVERANTÖR

Våra lösningar är integrerarade och hygieniska

Vi är med från början och designar maskinen utifrån de förutsättningar som finns hos kunden. Detta gör våra avvattnings-och torklösningar fullt integrerade med verksamheten, från styrsystem till utnyttjande av spillvärme och disk-och tvättningscykler.

Läs mer

HÅLLBARHET

HÅLLBARHET

Torkning ger minskad miljöpåverkan på flera sätt

Vi arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och har valt ut 5 mål i Agenda 2030 där vi kan lägga fokus. Vi vill tillhandahålla marknaden lösningar för att avvattna och torka olika typer av material för att skapa cirkulära flöden. Ett torkat material från livsmedelstillverkning kan återanvändas utan att hinna förstöras och kan då bli till ny mat.

Läs mer

Livsmedel

Vid produktion av växtbaserad mat och dryck uppstår ett restflöde. Detta kan till exempel vara fiberrester från produktion av havredryck och sojadryck. Dessa restflöden har ett högt värde och kan användas som fullvärdigt livsmedel tack vare det fortfarande höga näringsinnehållet. Dock finns stora utmaningar för att kunna nå livsmedelskvalitet. Dessa kan vara mikrobiella utmaningar eftersom förruttnelseprocessen startar fort, materialet i sig är kladdigt och svårhanterat, volymförändringar i produktionsprocessen, näringsinnehållet får inte förstöras eller ändras och materialet får inte brännas.

Havredryck

Vid havredrycksproduktion bildas ett restflöde av blött havrefiber, reOAT. Földet innehåller flera näringsämnen som till exempel protein och fiber. Torkas materialet kan det återföras in i livsmedelskedjan innan det ruttnar.

Sojadryck

Vid produktionen av sojadryck blir den fast delen av sojan kvar vilket kallas Okara. Okaran innehåller mycket vatten men också flera näringsämnen och kan användas som en värdefull råvara om den tas om hand. Okaran kan till exemplel användas som veganskt köttsubstitut.

Bryggeri

Drav är en biprodukt från bryggningen av öl. Dravet innehåller flera näringsämnen, speciellt protein och fibrer. På grund av den dåliga hållbarheten hos dravet, går mycket av denna till spillo. Torkas dravet avstannar förruttnelseprocessen och dravet kan tas omhand och användas i livsmedelsproduktion som tillsats eller i nya livsmedelsprodukter.

Andra växtbaserade drycker

reCirculating Food Dryer kan användas för att torka flera olika rester från växtbaserade livsmedel och drycker. Rester från produktionen av dessa som torkas kan användas i nya livsmedels-eller djurfoderprodukter som råvara eller komplement.

WEFTEC 2020 i New Orleans!

2020-06-10

Den 3-7 oktober annordnas WEFTEC water quality event 2020 i New Orleans. Vi kommer vara där!

Vi kommer att vara på plats på North Atlantic Seafood Forum!

2020-02-27

Torsdagen den 5 mars kommer vi finnas på North Atlantic Seafood Forum i Bergen, Norge!

Freeze Dry Unit omnämnd i annons för Oskarshamn

2019-11-28

I en annons för staden Oskarshamn i Svenska Dagbladet omnämndes Freeze Dry Unit och Elajo

Nätverksträff i Stockholm

2019-11-15

De 17 december presenteras Freeze Dry Unit på en nätverksträff i Stockholm

Lyckad lansering på Aquatech!

2019-11-15

Freeze Dry Unit möttes av många intressenter i Amsterdam

Presentation på TAG-meeting!

2019-10-25

Freeze Dry Unit presenteras på Isle Utilities TAG-Meeting i London den 21 november 2019!

Frågor och svar

Vad kan materialet användas till efter torkning?

Efter att materialet torkats öppnas en mängd möjligheter upp för användning. Det kan användas till ny mat, fortsätta gå till foder och så vidare.

 

Inom livsmedel har torkat havrefiber, reOAT, ett stort värde som komplement eller ersättning av jungfrulig havre i till exempel bröd, hälsobars, musli med mera. Det kan också användas för att extrahera protein och producera köttsubstitut.

Vad händer med vattnet från det blöta materialet?

Vattnet kan kondenseras och gå tillbaka in till en process för att skapa ett cirkulärt flöde av vatten eller släppas ut i luften.

Varför vill man uppnå en hög torrhet?

Blött organiskt material från livsmedelsproduktion blir dåligt fort efter att det lämnar livsmedelsprocessen. Detta har att göra med kombinationen av organiskt material och högt vatteninnehåll som gynnar mikrobiell tillväxt. Torkas vattnet bort minskar den mikrobiella aktiviteten och materialet håller tillräckligt länge för att tas om hand. Till exempel för att användas i andra livsmedelsprodukter.

Hur arbetar ni med hållbarhet?

Vi arbetar med mot hållbarhetsmålen i Agenda 2030, där vi valt ut fem mål där vi har störst chans att var med och bidra till. Dessa är mål är: Ingen hunger, Rent vatten och sanitet för alla, Hållbar konsumtion och produktion, Bekämpa klimatförändringar och Ekosystem och biologisk mångfald.

Är det en satsprocess eller en kontinuerlig process?

Det är en kontinuerlig process då slam successivt matas in i torken.