Kärnkraft

Kärnkraft

Inom kärnkraftsindustrin uppstår radioaktivt slam. I bland annat jonbytarmassan fångas radioaktiva partiklar upp och bildar ett slamliknande avfall som behöver tas omhand.

 

 

Med Freeze Dry Unit i processen blir resultatet:

 

  • Färre transporter
  • Mindre utrymme behövs för slutförvaring
  • Möjlighet att återvinna rejektvattnet