Avlopp

Avlopp

Idag avvattnas mycket av det slam som uppkommer i kommunala avloppsreningsverk till en torrsubstanshalt mellan 20 och 30 %. Detta medför höga kostnader och andra problem.

 

 

Med Freeze Dry Unit i processen blir resultatet:

 

  • Färre transporter
  • Fler avsättningsalternativ
  • Framtidssäkert
  • Fler alternativ till fosforåtervinning