Hygienisk, integrerad och effektiv

reCirculating Food Dryer är en tork designad och framtagen för att kunna återcirkulera restflöden från produktion av Plant Based Food & Beverages (PBFB).

Hygienisk, integrerad och effektiv

reCirculating Food Dryer

Tack vare den effektiva lufthanteringen använder reCirculating Food Dryer en förhållandevis liten luftmängd för att torka materialet. Detta medför en effektiv process som torkar materialet till en hög torrsubstanshalt men ändå håller en låg energianvändning.

Processen är helt kontinuerlig och integrerad med kundens produktion för att maximera effektiviteten. Tempereraturen är optimerad för att minska risken för dammexplosioner men också för att vara skonsam mot materialet som ska torkas så det inte bränns, förlorar näringsämnen eller sin funktion.

För kunna ta vara på näringsämnen som finns i restprodukter från PBFB-produktion på bästa sätt och återföra in i livsmedelskedjan krävs hög standard på hygien. reCirculating Food Dryer har därför tagits fram i enlighet och med gällande högt ställda krav från livsmedelsindustrin. Därför har reCirculating Food Dryer tillverkats med fokus på livsmedelsproduktion även om materialet används som djurfoder. PÅ detta sätt kan en investering i reCirculating Food Dryer ske som även är framtidssäkrad. På detta sätt kan en suggestiv ökning av andelen material som återanvänds som livsmedel fås. ReCirculating Food Dryer har en hygienisk design och beaktande har tagits till:

  • Europeiska maskindirektivet
  • EN 1935/2004
  • Ytfinhet
  • Materialval
  • Smörjmedel
  • Packningar
  • AISI 316L rostfritt stål
  • CE-märkning

reCirculating Food Dyer är designad på så sätt att restprodukterna aldrig utsätts för risk för kontamination och kan därför användas för andra livsmedelsprodukter utan att nya råvaror behövs! Detta bidrar till ökad hållbarhet i livsmedelssystemet och minskar avfall genom återanvändning. Det minskade uttaget av råvaror kan bidra till minskad markanvändning, avskogning och vattenanvändning.

Kontaktpersoner

Stefan Ekstrand

VD, Elajo Technology Solutions

+46 491-767630
+46 70-3842644
stefan.ekstrand@elajo.se

Robert Råhlin

Tillverknings-och utvecklingschef, Elajo Technology Solutions

+46 70 34 622 45
robert.rahlin@elajo.se