Innovativa, integrerade, hygieniska och energisnåla

Våra lösningar förädlar olika typer av material för att öka hållbarheten och minska kostnader. Lösningar kan också kombineras för en effektiv avvattnings-och torkprocess där krav på hygien och inga kemiska tillsatser är viktigt.

reCirculating Food Dryer

reCirculating Food Dryer är en tork designad och framtagen för att kunna återcirkulera restflöden från produktion av Plant Based Food & Beverages (PBFB). reCirculating food Dryer torkar dessa material genom effektiv luftanvändning och tillvaratagande på lågvärdig restvärme från tillverkningsprocessen av PBFP. Med en hög hygienisk standard kan livsmedelskvalitet uppnås på den torkade produkten.

Viktiga nyckelfunktioner:

  • Temperaturintervall anpassade för den specifika restproduktern
  • CIP-rengöring
  • Lätt att underhålla
  • Anpassad till produktionscykler
  • Design-och materialval eliminerar mikrobiologisk tillväxt
  • Kontinuerlig drift
  • Hög tillförlitlighet
  • Hög anpassningsbarhet till produktvariationer
  • Enkelt digitalt kontrollsystem
  • Ökar materialvärdet genom att inte bränna eller påverka näringsinnehåll

Läs mer om reCirculating Food Dryer

Läs mer

Freeze Dry Unit

Freeze Dry Unit använder frysning och tining för att avvattna olika typer av material. Detta gör att inga polymerer eller andra ämnen behöver tillsättas för att kunna avvattna materialet.

Frysning av ett material med högt vatteninnehåll gör att vatten som är bundet till och i partiklar frigörs. Detta gör att när materialet tinar rinner en stor del av vattnet av. När vattnet frigjorts från partiklarna och blivit så kallat fritt vatten blir även efterföljande torkprocesser enklare då den enda energin som krävs är den för att evaporera vattnet.

Freeze Dry Unit är patenterad i USA och patentsökt i EU.

Läs mer om Freeze Dry Unit

Läs mer

Kontaktpersoner

Stefan Ekstrand

VD, Elajo Technology Solutions

+46 491-767630
+46 70-3842644
stefan.ekstrand@elajo.se

Robert Råhlin

Tillverknings-och utvecklingschef, Elajo Technology Solutions

+46 70 34 622 45
robert.rahlin@elajo.se