2019-10-25

Presentation på TAG-meeting!

Freeze Dry Unit presenteras på Isle Utilities TAG-Meeting i London den 21 november 2019!

Mer information

Elajo kommer att presentera Freeze Dry Unit på det stundande globala innovationsforumet Technology Approval Group (TAG) i London. Forumet revolutionerar sättet ny teknik komersialiseras – knyter ihop expertis, investeringar och inspirerande idéer och får dem till liv.

Isle Utilities är en oberoende teknik-och innovationskonsult som för ihop teknik-och marknadsexperter för att främja relationer. Deras team består av mycket skickliga ingenjörer och vetenskapsmän med omfattande och mångfaldig konsultexpertis.

Läs mer på:

https://www.isleutilities.com/