Elajo Technology Solutions – The story

Elajo Technology Solutions fokus ligger på innovation och utveckling av produkter och lösningar för ett hållbart samhälle. Vi tillhandahåller miljöinnovationer som ska hjälpa samhället till ett cirkulärt tillvaratagande av resurser. Elajo Technology Solutions är ett nytt företag inom Elajo som bildades under 2017. Våra lösningar; reCirculating Food Dryer och Freeze Dry Unit är patentsökta lösningar framtagna i nära relation med Elajos kunder.

Elajo är unikt positionerat för att uppta en unik marknadsnisch tack vare vår starka produktdifferentiering och marknadens efterfrågansdrivna karaktärestik.

Utvecklingen av våra produkter och lösningar bygger på Elajo-koncernens samlade tekniska kompetens och expertis. Ett strategiskt beslut inom Elajo har varit att arbeta med tre globala trender: digitalisering, klimatförändring och urbanisering. Det är inom dessa områden som innovation ska uppnås. Det är ifrån detta som Elajo Technology Solutions växt fram. 

2019 släppte vi vår första produkt, Freeze Dry Unit. En unik lösning för att avvattna slam med hjälp av en kombination av frysning och tining. Freeze Dry unit är patenterad i USA och patentsökt i EU. Under utvecklingen fick vi stöd av Naturvårdsverket för en pilotanläggning för avvattning av avloppsslam i Oxelösund.

2021 lanserar vi reCirculating Food Dryer. En lösning som återcirkulerar restpridukter från livsmedels-och dryckesproduktion. reCirculating Food Dryer torkar produkterna för användning till humanföda. 2021 skrev vi även kontrakt med Bofood AB, The Green Dairy, för leverans av en reCirculating Food Dryer till deras anläggning i Karlshamn i södra Sverige. Här ska restprodukterna från deras havredrycksproduktion torkas för användning till livsmedel. Utvecklingen har skett i nära relation med Bofood.

Elajo

Elajokoncernen är en av Sveriges ledande företag för el, mekanik, engineering och energiinstallationer med bred expertis och kompetenta medarbetare. Elajo består av moderbolaget Elajo Invest AB och de tre affärsområdena El-och energiteknik, Mekanik och Technology Solutions.

Elajo startade redan 1958 och har sedan dess upplevt stark tillväxt över många år och kombinerar närheten och flexibiliteten av ett litet bolag med resurserna av ett stort.

Med fokus på energieffektivisering, hög kvalitet och unika lösningar vill Elajo öka kundernas konkurrenskraft och på så sätt bli en attraktiv affärspartner. Elajo har aldrig tackat nej till ett jobb – flexibiliteten betyder att inget jobb är för litet eller för stort.

Elajos samlade expertis tillåter oss att utföra specialjobb och leverera helhetslösningar inom affärsområdena samt tillhandahåller nyckelfärdiga lösningar från planering till igångkörning.

Kontaktpersoner

Stefan Ekstrand

VD, Elajo Technology Solutions

+46 491-767630
+46 70-3842644
stefan.ekstrand@elajo.se

Robert Råhlin

Tillverknings-och utvecklingschef, Elajo Technology Solutions

+46 70 34 622 45
robert.rahlin@elajo.se