Pappersmassa

Pappersmassa

Inom cellulosaproduktionen har Freeze Dry Unit flera användningsområden. Freeze Dry Unit kan användas både för att behandla olika slamfraktioner som uppstår i processen vid papperstillverkningen och för avvattning och torkning av restavfallet.

 

 

Med Freeze Dry Unit i processen blir resultatet:

 

  • Färre transporter
  • Möjlighet att återvinna vattnet för vidare användning i processer
  • Fler säkra och billigare avsättningsalternativ