Biogas

Biogas

Biogasslam skiljer sig från avloppsslam då de kan innehålla grödor, gödsel, restprodukter från bondgårdar eller kanske slakt-och bryggeriavfall. Slam från biogasanläggningar kan även innehålla avloppsslam eller en mix av olika typer av slam.

 

 

Med Freeze Dry Unit i processen blir resultatet:

 

• Färre transporter
• Partikelfritt rejektvatten som kan användas som gödning
• Fler avsättningsområden för det torkade slammet
• Fritt från polymerer