Aquaculture

Aquaculture

Med aquakultur menas odling och kultivering av vattenlevande organismer. Dessa kan vara fisk, mollusker, kräftdjur, alger med mera. Vid odling eller kultivering av dessa kan slam eller annat organiskt material med högt vatteninnehåll erhållas. Från fiskodlingar kan detta vara i form av ett slam bestående av material som samlas på botten i odlingsburarna och vid kultivering av alger kan det vara algerna själva. För dessa typer av slam krävs oftast en avvattningsmetod för att minska mängden vatten. Detta kan göras med vår Freeze Dry Unit.

 

 

Med Freeze Dry Unit i processen blir resultatet:

 

  • Minskar slamtransporter avsevärt
  • Öppnar upp för fler användningsområden för slutprodukten
  • Gör avfall till en värdefull produkt och möjlig inkomst
  • Säker slutprodukt
  • Möjlighet till återvinning och recirkulering av vattnet